Bordás József

Búcsú Mohay AndristólEmlékszem….

Emlékszem amikor Miskolcról Budapestre érkeztem még csak 18 éves voltam Te meg 17.

Jávori Vili bácsi dobbóráján találkoztunk először és már ott teljes elragadtatással beszéltél nekem az amerikai jazz muzsikusokról. 

Emlékszem…..

Emlékszem, hogy egy dobóra után elvittél egy helyre, egy helyre amiről előtte még álmodni sem mertem. Ez a hely a Long jazz Klub volt.

 Beléptünk és a Trió Midnigth muzsikált. Leültettél egy asztalhoz és azt mondtad, nézz szét. Én pedig körbenéztem és a szomszéd asztalnál

láttam Szakcsit, Tónyt, és még rengeteg muzsikust. A zenészek egymás kézéből vették ki a hangszereket és hajnalig muzsikáltak.

Te azt mondtad nekem “ ez a JAZZ” Én csak ültem és ámultam, hogy azok az emberek akik zenéjén felnőttem most itt ülnek mellettem.

Ez az élmény egy örök életérzés és a nap amikor átléptem a jazz-muzsikussáválás küszöbét. Köszönöm.

Emlékszem….

Emlékszem a sok közös gyakorlásra és zenehallgatásra és a hajnalokig tartó megfejtésekre az iskolai éveink alatt.

Emlékszem a sikereidre, kudarcaidra, és arra, hogy lettél naggyá a hangszereden.

Emlékszem…

Emlékszem és emlékezni fogok. Tudod a dobiskolámba azt szoktam mondani, hogy volt egy dobos a Jávori a tanárom… 

De mától azt mondom volt a Jávori és annak egy tanítványa aki naggyá lett és idő előtt elment, de szakmai pályája alatt maradandóvá lett és bedobolta magát a Magyar Jazz Legendák közé. 

Emlékszem…

Emlékszem és emlékeztetni fogok….

Ég veled Andris

Megosztás

Egy dal színpadra állítása

 Előszó:

Minden művész, zenész vágya maradandót alkotni. Létrehozni egy művet, egy kompozíciót, egy dalt. Lenyomatot hagyni a korról amiben él és megmutatni érzéseit, gondolatait a muzsikán keresztűl. Egy dal színpadra állításának több variációja is van. A dal írója zeneszerzője fejében 

és fülében ott van minden szólam és tudja mit szeretne hallani. Ebben az esetben a zenekar “végrehajtó” és a komponista által lejegyzett és elmondott zenei instrukciókat hajtja végre a mű megszületését nem befolyásolva. A másik lehetőségben a dal zeneszerzője társaival közösen az adott témára és alapelképzelésre közösen kreatívan mindenki egyéniségét belevíve hozzák létre a dalt amely az egész zenekart képviselő zenei és lelki önkifejező alkotás. Ebben a publikációban az utóbbiról, tehát a közös alkotófolyamatról szeretnék írni.

Megosztás

Bővebben...

A metronóm használata gyakorlásnál és a zenekarban

Bevezet?:
A metronóm lüktetésének beállítása szubjektív, és egyéne vagyis dobosa vállogatja. A használata viszont igen csak fontos a tempótartás, a pontosság fejlesztésében. Több néz?pont is felmerül a gyakorlás illetve a zenekari játék tekintetében. Szeretném külön felvázolni és egyben kifejteni a technika, a groove gyakorlását és ett?l elkülönülve a zenekari játékban a próbákon és a koncerteken való metronóm használatát. Az alábbi okfejtés saját tapasztalatokon nyugszik így a szubjektivitás teljes formájával élek.

Megosztás

Bővebben...

Tehetséggondozás kisgyermekkortól

 

Tanári pályám során több alkalommal kerültem szembe azzal a helyzettel, hogy 3,4,5,6 éves kisgyermekeket hoztak a szüleik hozzám tanulni. Ebben a korban nem lehet az általánosságban tanított anyagot leadni, hisz sem írni, sem olvasni még nem tudnak. Sokszor a jobb, vagy balkéz identitása sincs kifejl?dve. A koncentráció még 20-30 percnél nem hosszabb.  Szeretném bemutatni ebben a cikkben azt a módszert, látásmódot ahogyan én közelítem meg a kisgyermekkori doboktatást, tehetséggondozást.

Az els? lépés a színt felmérés:

Negyedek, nyolcadok és annak szünetjeleit tapsolom az apró jelentkez?nek. Amennyiben zökkenésmentesen visszatapsolja triolákkal, szinkópákkal b?vítem a ritmusképleteket.

Megosztás

Bővebben...

Groove-ok dobsepr?vel, az unplugged jegyében

Az 1920-as években vált divattá a dobsepr? használata, a New Orleans jazz fej?désével. Feltételezések szerint az els? dobsepr?zés egy légycsapóval történt. Elbeszélések szerint a combra tettek egy újságpapírt és azon a légycsapót ritmusra húzogatták, így kísérték a step táncosokat, - informálódtam Mohay András barátomtól, aki a sepr?zés nagy mestere. Az 1930-as években az akkor még tánczenének számított jazz zenei m?fajban, a swing-ben lett világsiker a dobsepr?. A témakörr?l Nesztor Iván Tanár Úr már egy korábbi számban publikált, így a swing játékot most mell?zöm.

Megosztás

Bővebben...

Növendékeim közül sokan panaszkodnak arra, hogy nincs elég idejük gyakorolni, és ha hangszerhez ülnek, elszalad az id?, és nem érnek a kit?zött feladatsor végére. Fontosnak tartom az el?re megtervezett, felépített gyakorlást. Rendszerezzük a feladatokat csoportokba! Válasszuk külön a technikát a kottától, a zenére gyakorlást az aktuális zenekari szám megtanulásától!

Megosztás

Bővebben...

Már szinte közhelynek t?nik a kijelentés hogy a lábcin illetve a nagydob pedálokon emeljük fel a lábainkat. Igaz 20 éve hazánkban még ez nem volt egyértelm? a dobosok nagy többségének.

Fel szokott merülni a kérdés koncertek és kurzusok után hogy :

„Miért nem szól úgy a nagydobom mint neked, hiszen én is ezt a hangszert használom.”

Megosztás

Bővebben...

A Dobos Magazin el?z? számában írt cikkemben „ A gyakorlás metodikája”címmel már megemlítettem a szelektív hallást. A téma fontossága miatt most egy egész fejezetet szeretnék szánni részletes áttekintésére.

Három nagy kategóriára osztom a zenei stílusokat a hangszerkezelése és annak hallgatása tekintetében. A swing , a latin , illetve a groove zenékre. Minden dobtestnek és cinnek külön funkciója és szerepe van a dobfelszerelésen. Párokat alkotnak a dallam hangszerekkel és velük együtt ritmizálva mozognak, mint a táncos a partnerével. A zene lüktetése akkor lesz igazán jó, ha mindehhez megfelel? dinamika is párosul.

Megosztás

Bővebben...

Hat a négyben, négy a hatban

Már többször feszegettem a témát a tizenhatodos és a triolás érzet játékmódjáról. Kocka vagy gömböly?? Ezzel a kérdéssel a „ Szelektív hallás és a dinamikai összhang” cím? írásomban már találkozhattatok a swing-es, illetve a nyolcados-tizenhatodos groove vonatkozásában. Most szeretném pár példával illusztrálni a fill-ek és a szólisztikus játékok színessé tételét a kocka és a gömböly? érzetek egymásba fonódó játékával.

Megosztás

Bővebben...

Klubokban és nagyszínpadon egyaránt fontos, hogy mit és hogyan hallunk muzsikálás közben. Egyre jobban elavult és feleslegessé váló a monitorládák használata. Klubokban örökös harc folyik a megfelel? hangzásért és hanger?viszonyokért. Tipikus eset, amikor a monitorrendszer hangosabb a fronthangosításnál és így vagy a zenész érzi jól magát vagy az ?t hallgatni kívánó nagyérdem? publikum. Ritka, igen ritka hogy kint is, bent is komfortérzet legyen.

Megosztás

Bővebben...

Martonosi György felkérésének eleget téve volt szerencsém Oláh Gáborral közösen fellépni a 2009-es Dobosok Farsangján. Kihívás volt a javából, hisz 500 dobosnak dobshow-t játszani nem mindennapi dolog. Az el?adás után több levelet kaptam telis-tele kérdésekkel. Most itt az alkalom, hogy megválaszoljam a kérdéseket és kicsit bevezesselek benneteket a közös munkafolyamat részleteibe. Lehet hogy két dudás nem fér el egy csárdában, de hogy két dobos igen, az biztos. A mi esetünk annyiban egyedi, hogy évekig gyakoroltunk és laktunk együtt. Hasonló a zenei identitásunk, dobolási stílusunk, gondolkodásunk a zenében és a zenér?l, tehát egy rugóra járunk.( Ráadásul Gábor a gyermekeim keresztapja. Szinte túlzás.)

Megosztás

Bővebben...

Keresés az oldalon

A projektek támogatói

Támogatók

Online doboktatás

Elindult Bordás József videósorozata!

Bordás Dobiskola FBHázhoz megy a zenede